Képtár

Nyitókép

 

Előző anyagrész

Következő anyagrész

Fogalmak

Dokumentum

Életrajzok

Kottatár

Képtár

Műelemzés

Zenetár

Árpád-kor

 1. A magyarok megrohanják a szentgalleni kolostort
 2. A szentgalleni kaland (részlet)
 3. Sanctifica nos Domine – Szent Kereszt ünnepének antifonája a szentgalleni Hartker Antifonáléból (980-1100)
 4. Szent Gellért nagyobb legendájának részlete a Mondsee-i kódexben (15. század)
 5. Szt. Emmerám – miniatúra (1100 k.)
 6. Az Árpád-házi királyok 13. század végi esztergomi palotájának rekonstrukciója
 7. Esztergom – Várhegy
 8. A pannonhalmi apátság
 9. Pécsvárad – az egykori bencés kolostor
 10. Szent István király temetése a Képes Krónika „B” iniciáléjában
 11. László király lovagi díszben
 12. Gellért apát és István király
 13. Szent Imre (története) – Hogyan imádkozott két gyertya között
 14. II. Géza uralkodói díszben
 15. III. Béla király
 16. Esztergomi Benedictionale – az akolitus-szentelés szövegei
 17. Codex Albensis – Szent István király zsolozsmájának részlete: „Ave beate Stephane” – antifona
 18. Hartvik-Agenda, 11. század, hangjelzés a 12. század elejéről
 19. A Halotti beszéd és könyörgés a Pray-kódex 136. lapján
 20. A Pray-kódex 28. verzó oldala
 21. Az "Ave beate rex Stephane" kezdetű antifóna 16. századi lejegyzése a magyar nyelvű Érdy-kódexben (1520-1527 között)
 22. Árpád-házi Szent Erzsébet szobra a marburgi Szent Erzsébet templomban
 23. Zágrábi Missale Notatum (hangjelzett misekönyv) a 13. század elejéről – „Ad te levavi”, Advent első vasárnapjának introitusa
 24. Ferences antifonálé (14. század) egy lapja – Vízkereszt zsolozsmájának kezdete (kvadrát notációval lejegyezve)
 25. Aquinói Szent Tamás egy Mátyás király számára készült kódexben
 26. Remete Szent Pál és Szent Antal – Hogyan vitt nekik egy holló két kenyeret
 27. A leuveni kódex az Ómagyar Mária-siralommal
 28. Trombitások Károly Róbert (1288-1342) és Erzsébet esküvőjén
 29. Gaucelm Faidit, (1150k.-1220k.) hölgy társaságában – miniatúra
 30. Peire Vidal (1175k.-1210k.) – miniatúra
 31. Puer natus est – a karácsonyi nagymise introitusa

A barokk és a klasszikus kor

 1. Esterházy Pál (1635–1713) gróf, később herceg, Magyarország nádora
 2. Esterházy („Pompakedvelő”) Miklós
 3. Gregor Joseph Werner beadványa Esterházy Miklós herceghez a „várkápolnában uralkodó állapotok miatt”
 4. Joseph Haydn
 5. Batthyány József hercegprímás arcképe
 6. Lickl arcképe
 7. Maróthi György arcképe
 8. Fusz János arcképe
 9. Bihari János arcképe
 10. Pozsony korabeli látképe
 11. Győr látképe
 12. Sopron látképe
 13. Pécs látképe
 14. Buda és Pest látképe
 15. Veszprém látképe
 16. A kismartoni Esterházy-kastély külső képe
 17. A fertődi Esterházy-kastély
 18. A fertődi Esterházy-kastély belső képe
 19. Esterháza – az opera épülete (régi metszet)
 20. A keszthelyi Festetics-kastély
 21. A pozsonyi prímási palota
 22. A Szent Márton székesegyház
 23. A győri székesegyház főoltára
 24. A debreceni kollégium
 25. Baryton az Esterházy-család tulajdonából
 26. Toronyzenészek
 27. Házi muzsikálás
 28. Jezsuita iskoladráma
 29. Magyar verbunkos
 30. Esterházy Pál „Harmonia caelestis” című gyűjteményének címlapja
 31. Esterházy Pál „Harmonia caelestis” című gyűjteményének egy kottaoldala
 32. Deppisch: Vesperás facsimile
 33. A pozsonyi Pressburger Zeitung beszámolója
 34. Chudy József operája

 

Nyitókép

Ugrás a lap tetejére

Előző anyagrész

Következő anyagrész